Adatvédelmi nyilatkozat

A De Lage Landen International B.V., leányvállalatai és társult vállalatai (a továbbiakban együttesen: DLL) tiszteletben tartják az Ön személyiségi jogait, és bizalmasan kezelik személyes adatait. A DLL irányadó alapelve értelmében kötelez? tiszteletben tartani a (potenciális) ügyfelek személyes adatait minden tevékenységi területen. A DLL kizárólag az adatvédelmi nyilatkozatnak és az érvényben lév? adatvédelmi törvényeknek megfelel?en dolgozhatja fel a személyes adatokat. Hollandiában a DLL-re a Rabobank Group (amelynek a DLL a részét képezi) adatvédelmi nyilatkozata is érvényes. Az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti a DLL által végzett adatfeldolgozás módját, és az Ön adatfeldolgozással kapcsolatos jogait.

Személyes adatok gy?jtése

A DLL pénzügyi megoldásokat kínál eszközbeszerzések céljából. Ennek érdekében együttm?ködünk az említett eszközök gyártóival és forgalmazóival. Ajánlhatunk és/vagy forgalmazhatunk szolgáltatásokat és/vagy termékeket közvetlenül az említett gyártókon és forgalmazókon vagy más beszállítókon keresztül is (a továbbiakban: partnervállalataink). Abban az esetben gy?jtünk Önt?l személyes adatokat, ha Ön (vagy a vállalata) jelzi felénk igényét valamely termékünk vagy szolgáltatásunk iránt. Alkalmanként a DLL más forrásból is szerezhet személyes adatokat (például a Rabobank Group vállalatcsoporttól vagy hitelmin?sít? vállalatoktól).

A személyes adatok feldolgozásának hatálya és célja

A DLL ügyfelei személyes adatait az alábbi célból használhatja fel: hitelképesség ellen?rzése, pénzügyi termékeink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátása és fejlesztése, a szerz?dések adminisztrációja és ügyfélkapcsolati rendszereinkben történ? feldolgozása, az érvényben lév? szabályok és törvények betartása, a visszaélések és a pénzmosás megel?zése, az ügyfelekkel folytatott kereskedelmi kapcsolatunk fenntartása és – el?zetes felhatalmazása alapján – b?vítése (pl. direkt marketing által), valamint piackutatás. A DLL felhasználhatja ügyfelei személyes adatait a pénzügyi termékek más pénzügyi vállalatok közrem?ködésével történ? szindikálására és értékpapírosítására.

Személyes adatok átadása harmadik fél részére

A DLL a fent meghatározott célokból megoszthatja ügyfelei személyes adatait a vállalatcsoporton belül (beleértve a Rabobankot) és harmadik féllel, például a szolgáltatásaink értékesítésében vagy nyújtásában érintett partnervállalatokkal és más vállalatokkal. A DLL nem osztja meg ügyfelei személyes adatait harmadik féllel a korábban ismertetett céloktól eltér? estekben.

A DLL mindent megtesz azért, hogy az ügyféladatok kezelésekor a harmadik fél is betartsa a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott alapelveket. Amennyiben harmadik fél a DLL nevében dolgozza fel ügyfeleink személyes adatait, megköveteljük t?le a kell? intézkedések megtételét a személyes adatok biztonságának és sértetlenségének biztosítása érdekében.

Jogok

Ügyfeleink jogosultak a DLL által nyilvántartott és kezelt személyes adataikat áttekinteni és azok forrásáról tájékozódni, valamint jogosultak személyes adataik frissítését, helyesbítését vagy törlését kérni, ha az adatok helytelenek, nem teljesek, irrelevánsak, törvény- vagy szabálysért?k. Kapcsolatfelvétel a DLL-lel a kapcsolatfelvételi gomb alatt található elérhet?ségeken lehetséges.

Továbbá ügyfeleink jogosultak – díjmentesen – kifogással élni, ha nem kívánnak tájékoztatást kapni pénzügyi termékeinkr?l és szolgáltatásainkról, amennyiben kapnak ilyet. Ennek érdekében küldjön egy e-mail üzenetet a DLL azon osztályának, amellyel üzleti kapcsolatban áll, vagy az Önnek küldött levelünkben megadott címre.

Nemzetközi adattovábbítás

Ügyfeleink személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívülre is továbbíthatjuk, például a térségen kívül m?köd? leányvállalataink vagy partnervállalataink részére. Amennyiben ilyen adattovábbítást hajtunk végre egy Európai Gazdasági Térségen kívüli országba, a DLL gondoskodik a megfelel? szint? biztonságról, a szükséges intézkedések végrehajtásáról, és a megfelel? felügyelet biztosításáról, hogy meg?rizze ügyfelei adatainak bizalmas jellegét és biztonságát, továbbá hogy az ilyen jelleg? adattovábbítás a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelel?en történjen.

Cookie-k az információkezeléshez

A DLL cookie-k segítségével információt gy?jt a webhelyén keresztül. A cookie-k kis méret? szöveges fájlok, melyeket a webhely automatikusan továbbít a böngész?jének. Az ilyen cookie-k által gy?jtött adatokat weboldalaink technikai pontosságának fejlesztésére használjuk fel, hogy az említett webhelyet a felhasználók szükségleteinek és követelményeinek megfelel?en tudjuk alakítani. A cookie-k letiltását a böngész?je beállításaiban végezheti el az automatikus elfogadás kikapcsolásával. A cookie-k letiltása hatással lehet webhelyünk m?köd?képességére.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

A DLL folyamatosan módosítja és frissíti jelen adatvédelmi nyilatkozatát. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse meg a nyilatkozatunkat, hogy mindig tájékozott legyen a változásokkal kapcsolatban.
Kapcsolatfelvétel

Személyes adatainak védelmével kapcsolatos kérdésekkel forduljon hozzánk bizalommal.

乱伦小说